Mottagning Klinisk fysiologi Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Hälsovägen, Huddinge, C1:88, STOCKHOLM

Hitta hit

Diagnoser:

sjukdomar i hjärta, lungor, blodkärl

Som patient kommer du till oss på Klinisk Fysiologi Huddinge för undersökning av bland annat hjärtats, kärlens, lungornas och njurarnas funktion. Du kan komma till oss på remiss från någon annan mottagning/avdelning på sjukhuset eller från primärvården.

Undersökningarna utförs av specialutbildade biomedicinska analytiker i samarbete med läkare som granskar och bedömer resultatet.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Medtag legitimation

Besöket kostar 200 kronor (gäller ej barn under 18 år).

Betalning/registrering sker i Centralkassan på plan 5 eller R2 éntren plan 4. Endast kort eller faktura.

Om du inte kan komma meddela oss minst 24 timmar innan besöket.

Ej avbokade besök debiteras 200 kr, även om du har frikort.

Under besöket

Instruktion om vad som gäller för just dig utifrån den undersökning som du skall göra hos oss finner du i den kallelse som du fått. Har du tappat bort din kallelse kontakta oss.

Efter besöket

Resultatet måste beräknas och bedömas varför du inte kan få besked direkt. Svaret skickas till den läkare som har beställt undersökningen.