Pneumocystis jirovecii

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Pneumoni med misstanke om Pneumocystisetiologi
P. jirovecii DNA utförs på alla prov.
Antigenpåvisning med IFL utförs då DNA resultatet visar intermediär eller hög mängd DNA. Obsevera, inte då DNA resultatet visar låg mängd.

Beställ: Pneumocyst jirov - BAL, -sputum
Analys: Pneumocystis jiroveci-DNA och Pneumocystis jiroveci-Ag

Övriga provmaterial från luftvägar:
Hos patienter där BAL- eller sputumprov inte kan erhållas, till exempel hos barn, kan andra provmaterial accepteras för DNA-analys.

Beställ: Pneumocyst jirov -Övr 
Ange nasofarynxaspirat, trakealsekret, bronkialsekret eller munsköljvätska på Lokalisation

​Obs: Pinnprov eller borstprov analyseras inte på grund av dålig representativitet. 

Tilläggsinformation

Opportunistisk svamp som kan orsaka pneumoni framför allt hos immun- supprimerade patienter. Bronkalveolärt lavage (BAL) är det mest representativa provmaterialet. Inducerat sputum rekommenderas.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Pneumocyst jirov
- sputum, Sputumburk
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör. Provtagning BAL 

Provtagning inducerat sputum:
Låt patienten inhalera hypertonisk NaCl (3-5%) i 10-20 min. Patienten bör undvika fast föda före provtagning. Vi rekommenderar också att patienten borstar tänder (utan tandkräm), tunga och munhålans slemhinnor samt gurglar och snyter sig innan provtagningen. Upphostning samlas i sputumburken.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt
  • Provet ska komma till laboratoriet inom 48 timmar
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Pneumocystis jirovecii-DNA och -antigen: Svar lämnas inom 2 vardagar.

P. jirovecii DNA besvaras med en semikvantitativ bedömning av mängd. Antigenpåvisning med IFL utförs då DNA resultatet visar intermediär eller hög mängd DNA.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​