Pneumocystis jirovecii

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Pneumoni med misstanke om Pneumocystisetiologi
P. jirovecii DNA utförs på alla prov.
Antigenpåvisning med IFL utförs då DNA resultatet visar intermediär eller hög mängd DNA. Obsevera, inte då DNA resultatet visar låg mängd.

Beställ: Pneumocyst jirov - BAL, -sputum
Analys: Pneumocystis jiroveci-DNA och Pneumocystis jiroveci-Ag

Tilläggsinformation

Opportunistisk svamp som kan orsaka pneumoni framför allt hos immun- supprimerade patienter. Bronkalveolärt lavage (BAL) är det mest representativa provmaterialet. Inducerat sputum rekommenderas.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Pneumocyst jirov
- sputum, Sputumburk
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör. Provtagning BAL 

Provtagning inducerat sputum: Låt patienten inhalera NaCl 3% i 10-20 min. Patienten bör undvika fast föda före provtagning. Vi rekommenderar också att patienten borstar tänder (utan tandkräm), tunga och munhålans slemhinnor samt gurglar och snyter sig innan provtagningen. Upphostning samlas i sputumburken.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Provet ska komma till laboratoriet inom 48 timmar.
Svarsrutiner:
Pneumocystis jirovecii-DNA och -antigen: Svar lämnas inom 2 vardagar.

P. jirovecii DNA besvaras med en semikvantitativ bedömning av mängd. Antigenpåvisning med IFL utförs då DNA resultatet visar intermediär eller hög mängd DNA.

Tillfällig förändring
På grund av rådande omständigheter hanterar laboratoriet en större provmängd än normalt. Detta innebär längre svarstider för Pneumocystis jirovecii-DNA.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.