Enterovirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Coxsackievirus
  • ECHO-virus
  • Poliovirus
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Luftvägsinfektion:
Beställ: Luftvägsvirus
Enterovirus-RNA ingår i diagnostik av luftvägsvirus.

Serös meningit:
Beställ: Enterovirus-RNA  -Csv, -feces
- Csv från patienter äldre än 10 år
Beställ: CNS virus -Csv
Analys: Enterovirus-RNA, herpes simplex virus 1-, herpes simplex virus 2- och varicella zoster virus-DNA utförs alltid tillsammans.

Misstänkt neonatal enterovirusinfektion samt infektion hos gravid:
Provtagning beroende på symtom.
Beställ: Enterovirus-RNA  -Csv, -feces, -fostervatten, -nasofarynxaspirat, -placenta, -serum

Hand-fot och munsjukdom:
Beställ: Enterovirus-RNA -blåsa

Myo/pericardit:
Beställ: Enterovirus-RNA -feces
Pericardvärska, beställ på Övrigt, ange Enterovirus-RNA och pericardvätska.

Vid andra frågeställningar där enterovirusinfektion kan vara aktuell, till exempel Bornholmssjuka:
Beställ: Enterovirus-Ak -serum
Analys: Enterovirus IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Vid svår luftvägssjukdom eller neurologiska komplikationer: Enterovirus-D68, viruset påvisas framförallt i luftvägarna. Analysen kan utföras på luftvägsprov vardagar efter överenskommelse med jourhavande virolog.

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet
Beställ: Poliovirusimmunitet -serum
Analys: Poliovirus 1-Ak och poliovirus 3-Ak utförs alltid tillsammans.
Analysen utförs på Folkhälsomyndigheten
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Enterovirus-RNA
 - blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- blåsa, virusset. Provtagning blåsmaterial
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör. Provtagning Csv
- feces, fecesrör, 2-3 skedar 
- fostervatten, sterilt provrör, 2-3 mL
- nasofarynxaspirat, trakealsugset och sugkateter
- pericardvätska, sterilt provrör, 2-3 mL
- placenta 1 cm3 i sterilt provrör med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning

Enterovirus-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
  
Poliovirusimmunitet    
Provtagning utförs enligt anvisning på Folkhälsomyndigheten.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Enterovirus-RNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Enterovirus-D68-RNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.

Enterovirus-Ak: Svar lämnas inom 1 vecka.
Poliovirusimmunitet: Svar lämnas av Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk mikrobiologi.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.