Dimorf svamp, Blastomyces

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Blastomyces
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om blastomycesinfektion
Svampodling rekommenderas i kombination med antikroppsbestämning.       
 
Beställ: Svampodling -sputum, -vävnad (ange lokalisation)
Direktmikroskopi ingår, utförs inte på pinnprov.

Beställ: Blastomyces dermatitidis-Ak -serum
 
Risk för laboratoriesmitta
För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om blastomykos på remissen.

Tilläggsinformation

Endemiska områden för blastomykos är Nordamerika (Ohio och Mississipi).  Lungorna drabbas vanligen men svampen kan också spridas via blodet till andra organsystem, exempelvis hud, ben, mjälte och centrala nervsystemet.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi.
Ange blastomycesmisstanke på samtliga mikrobiologiska remisser.
Provtagning:
Svampodling
- sputum, sputumburk
- vävnad. Provtagning vävnad

Blastomyces dermatitidis-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp 
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odling pågår 8 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Blastomyces dermatitidis-Ak: Svar lämnas vanligen inom 5 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.