Aminosyror, U-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av patienter med misstänkt avvikande utsöndring av aminosyror i urinen.

Tubulär skada eller omognad ger en generellt nedsatt återresorption av samtliga aminosyror medan specifika defekter i transportsystemen ger en ökad utsöndring av grupper av aminosyror (ex. neutrala aminosyror). Vid rubbningar i omsättningen av enskilda aminosyror eller i ureacykeln ses nedsatt reabsorption av enskilda aminosyror.
 
Vid metabola utredningar bör i första hand Aminosyror utredning, U- beställas i kombination med Aminosyror, fP-.
Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Aminosyror, -U".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:

Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats.

Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)").

Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Om Organiska syror, utredning, U- ska analyseras på samma prov, krävs minst 4 mL urin.

Tilläggsinformation

För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.  
Förvaring / transport:

Förvara och skicka fryst.

För transportdetaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Referensintervall:
Åldersberoende. Se svarsblanketten och utlåtande av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
 
Analysen utförs dagligen vardagar. 
 

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 17 dagar.

Kortaste svarstid vid akut analys: 1 - 2 arbetsdagar vilket kräver att beställaren kontaktar CMMS via Kundservice innan provet skickas.

Koncentrationerna i mmol/mol kreatinin för de 15 st normalt förekommande aminosyrorna (alanin, ß-aminoisobutyrat, arginin, citrullin, cystin, glutamin, glycin, histidin, lysin, ornitin, serin, taurin, treonin, tyrosin och valin) besvaras på svarsblanketten. Vid fynd av patologiskt förhöjda koncentrationer av mindre vanligt förekommande aminosyror besvaras även dessa.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Aminosyrorna argininosuccinat, homocitrullin och formiminoglutamat (FIGLU) analyseras som egen analys (Argininosuccinat, U-, Homocitrullin, U- och Formiminoglutamat, U-). Ange i kommentarsrutan eller gör separat beställning.  

För utredning och behandlingskontroll av homocysteinuri hänvisas till beställning av Homocystein och metionin, P-.

Behandlingskontroll med homocitrullin och argininosuccinat utförs i plasma (Homocitrullin, behandlingskontroll, fP- och Argininosuccinat, behandlingskontroll, fP-). 

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut