Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport

CMMS

Remiss:

U-kreatinin ingår automatiskt i alla urinanalyser på CMMS.

Ange på remissen:

 • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
 • Provtagningsdatum och -tid
 • Provtagningsmaterial: urin
 • Ifall analysen kräver dygnsurin: volym och klockslag för samlingsstart och samlingsslut
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig.
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data 
 • Medicinering
Provtagning:
Se respektive provtagningsanvisning.
För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.
Förvaring / transport:

Om analysen kräver frystransport (se respektive provtagningsanvisning):

 • Förvara och skicka fryst.
 • Ifall det frysta urinprovet skickas med post, måste det skickas i kolsyreis.

Om analysen tillåter transport i rumstemperatur (se respektive provtagningsanvisning):

 • Måste vara framme inom ett dygn.
 • Förvara i kyl i väntan på transport.
 • Vid längre förvarings- och/eller transporttider förvara och skicka fryst.

Se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner. Skicka i början av veckan.

Skicka provet till följande adress:

CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut