LDL-kolesterol, fP-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fP-LDL-kolesterol
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning vid misstanke om blodfettsrubbning, inför och vid uppföljning av lipidsänkande behandling.
Vid beställning av fP-LDL-kolesterol ingår även analys av P-Kolesterol, P-HDL-kolesterol och fP-Triglycerider.
Kompletterande analyser: P-Apolipoprotein B, P-Apolipoprotein A

Metod:
Beräknat värde
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Fasteprov

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

 

​Enhet: mmol/L
​0-<1 år​0,8-3,5
​1-17 år​1,3-4,0
​18-31 år​1,2-4,3
​31-50 år​1,4-4,7
51 år​2,0-5,3


 Önskvärda nivåer av LDL-kolesterol vid lipidsänkande behandling enligt Läkemedelsverket och internationella riktlinjer3 är beroende på uppskattad kardiovaskulär risk.
Mycket hög risk: LDL-kolesterol < 1,8 mmol/L
Hög risk: LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L
Moderat risk: LDL-kolesterol < 3,0 mmol/L
Referenser: 
1, För barn 0-17 år: Kulasingam V, Benjamin P Jung et.al.; Pediatric reference intervals for 28 chemistries and immunoassays on the Roche cobas 6000 analyzer - A CALIPER pilot study; Clinical Biochemistry 43 (2010) 1045-1050
2, För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.
3. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2011 Jul;32(14):1769-818. PubMed

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
fP-LDL-kolesterol beräknas från P-Kolesterol, fP-Triglycerid och P-HDL-kolesterol. Beräkningen utföres ej om fP-Triglycerid är > 4,0 mmol/L.

Formel för beräkning av LDL-kolesterol (Friedewalds formel):
fP-LDL-kolesterol (mmol/L)=P-Kolesterol – P-HDL-kolesterol – (0,45 x fP-Triglycerid)