Salmonella, shigella, yersinia och campylobacter

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Shigella
  • Yersinia
  • Campylobacter
  • Aeromonas
  • Plesiomonas
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Beställ: Bakterieodling -F
Analys: Salmonella, shigella, yersina, campylobacter, aeromonas och plesiomonas utförs alltid tillsammans.
Vid blodtillblandad diarré hos barn under 12 år utförs även EHEC analys.

Vid misstanke om sepsis, ta även blododling
Beställ: Blododling, aerob/anaerob -B

Postinfektiös komplikation
Beställ: Salm/Yers-Ak -S
Analys: Salmonella O4, O9 IgG och IgM samt Yersinia IgG och IgM utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange förmodad smittort.
Provtagning:
Bakterieodling
- feces, Baktset (TRANSWAB lila)  Provtagning feces

Blododling
- blodprov i aerob och anaerob blodflaska. Provtagning blododling

Salmonella-Ak och Yersinia-Ak 
-blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Blodflaskor förvaras alltid i rumstemperatur.
Övriga prover förvaras kylt.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Blododling: Svar vid förekommande växt. Negativa svar lämnas efter 5-6 dagar.

Salmonella-Ak och Yersinia-Ak: Svar lämnas inom 3 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.