Salmonella, shigella, yersinia och campylobacter

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Shigella
  • Yersinia
  • Campylobacter
  • Aeromonas
  • Plesiomonas
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom:
Bakterieodling feces
Salmonella, shigella, yersina, campylobacter, aeromonas och plesiomonas ingår i ett analyspaket.

Vid misstanke om sepsis, ta även blododling:
Blododling, aerob och anaerob

Postinfektiös komplikation: Antikroppar, Salmonella-Ak och Yersinia-Ak analyseras alltid tillsammans.
Salmonella-Ak (Salmonella O4, O9 IgG och IgM )
Yersinia-Ak (Yersinia IgG och IgM)
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange förmodad smittort.
Provtagning:
Bakterieodling
- feces, baktset. Provtagning

Blododling
- blod, aerob och anaerob blodflaska. Provtagning

Antikroppar
- blod, gelrör, gul propp
Förvaring / transport:
Bakterieodling och antikroppar: Kyl
Blododling: Rumstemperatur

Transporteras snarast till laboratoriet.
Svarsrutiner:
Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Blododling: Svar vid förekommande växt. Negativa svar lämnas efter 5-6 dagar.

Antikroppar: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.