Salmonella, shigella, yersinia och campylobacter

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Beställ: Bakterieodling -F
Analys: Salmonella, shigella, yersina, campylobacter, aeromonas och plesiomonas utförs alltid tillsammans.​
Vid blodtillblandad diarré hos barn under 12 år utförs även EHEC analys.

Vid misstanke om sepsis, ta även blododling
Beställ: Blododling, aerob/anaerob -B

​Postinfektiös komplikation
Beställ: Yersinia -Ak- S (Serum)

Om specifik frågeställning Salmonella antikroppar önskas kan prov analyseras på Norrlands Universitetssjukhus. Separat beställning och prov krävs. Skicka prov till: 
Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange förmodad smittort vid akut sjukdom.

Pappersremiss - antikroppar​
Vid beställning av antikroppar för Salmonella/Yersinia utförs endast Yersinia antikroppar.
Provtagning:
Bakterieodling
- feces, TRANSWAB lila Provtagning feces

Blododling
- blodprov i aerob och anaerob blodflaska. Provtagning blododling

Yersinia-Ak 
-blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Bakterieodling
  • Förvara provet kylt
Blododling
  • Blodflaskor förvaras i rumstemperatur
  • Blodf​laskorna ska om möjligt vara på laboratoriet​ inom 2 timmar
Serumrör
  • Ocentrifugerat prov
  • Förvara provet kylt​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner​.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet. 

Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Blododling: Svar vid förekommande växt. Negativa svar lämnas efter 5-6 dagar.

Yersinia-Ak: Svar lämnas inom 3 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.​