Erytrocytmorfologi, B-

Klinisk kemi

Rapportnamn: B-Erytrocytmorfologi
Indikationer / kompletterande analyser:
Anemiutredning, exempelvis sickleceller, schistocyter, sfärocyter.
Metod:
Mikroskopi/visuell bedömning
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller med konsultremiss).

Vid beställning av erytrocytmorfologi utförs även B-Blodstatus. Ingår även i B-Celler vid manuell granskning.

Specifik frågeställning krävs.
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Venöst prov hållbart 8 timmar i rumstemperatur eller kylt.
Vid längre tids förvaring ska minst två blodutstryk, märkta med lid-nummer, göras inom 8 timmar och bifogas.

Kapillärt prov hållbart 4 timmar i rumstemperatur eller kylt.
Vid längre tids förvaring ska minst två blodutstryk, märkta med lid-nummer, göras inom 4 timmar och bifogas.
Referensintervall:
Utlåtande
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja