Mottagning Medicinsk psykologi Solna

Adress och öppettider

Kontaktinformationen gäller för både Mottagning Medicinsk psykologi i Solna och i Huddinge

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

Telefon och telefontider

08-123 779 69

Telefontider idag

Inga telefontider idag

Fler telefontider:
  • Måndag - Torsdag 08:00 - 14:00
  • Fredag 08:00 - 13:00

Appen "Alltid öppet"

Kontakta oss gärna via Alltid öppet. Vi erbjuder:

  • Videomöte
  • Kallelse till vård
  • Att lämna återbud
  • Meddelande om önskan av ombokning

Det är mycket viktigt att när du får en kallelse i din mobil att du öppnar upp den så att vi kan se att du mottagit den. Om så inte sker måste vi även skicka en kallelse via post till dig.

 

Läs mer om hur du laddar ner och använder "Alltid öppet"

Du som har drabbats av sjukdom eller skada erbjuds behandling och/eller utredning. Psykologisk behandling hos oss innebär att du får träffa en psykolog med speciell kunskap om sambanden mellan din sjukdom/skada och olika typer av psykologiska reaktioner såsom t ex oro och nedstämdhet.

 Du är välkommen att inkomma med remiss/egenremiss om nedanstående gäller för dig: 


- Du har en somatisk sjukdom/skada som aktivt behandlas eller följs i närtid vid Karolinska Universitetssjukhuset. 
 
- Dina svårigheter är tydligt kopplade till dina somatiska symtomen eller behandling. 
 
- Du är i behov av en avgränsad psykologisk behandling. 
 

Våra undersökningar och behandlingar

Psykologisk behandling


Du som fått en kallelse till oss för psykologisk behandling kommer att träffa en psykolog som är specialiserad på att förstå psykologiska reaktioner vid kroppslig sjukdom och funktionshinder.

Du och din psykolog bestämmer tillsammans behandlingsmetod utifrån ditt enskilda behov.

Om du har psykologiska reaktioner som inte har med sjukdom eller skada att göra så hänvisar vi dig att kontakta din vårdcentral eller den psykiatriska öppenvården. Adresser och telefonnummer finns på 1177 Vårdguiden. 


Neuropsykologisk utredning


En neuropsykologisk utredning kan bli aktuell då misstanke finns om att din sjukdom/skada påverkar t ex ditt minne, språk eller personlighet. Resultatet kan ge information om vilka funktioner som inte blivit påverkade och vilka funktioner som kan förbättras med rehabiliteringsåtgärder såsom t ex minnesträning.

Med den neuropsykologiska utredningen som grund kan psykologen också dra slutsatser om hur mycket och på vilket sätt skadan har påverkat ditt liv, göra en bedömning av invaliditetsgrad i försäkringsärenden och ge råd inför din fortsatta rehabilitering.

Neuropsykologi barn


Neuropsykologi barn öppenvård utför neuropsykologisk screening, bedömning och utredning av barn upp till och med 18 år. Företrädesvis patienter från teman och funktion på Karolinska universitetssjukhuset, där underliggande somatiskt tillstånd motiverar bedömning av neuropsykologisk funktion.

ADHD-utredningar görs inom psykiatrisk öppenvård via neuropsykiatriska diagnosteam. ADHD- och autismutredningar hos barn görs inom Barn- och Ungdoms Psykiatrins (BUP) öppenvård. Se 1177 Vårdguiden.

Ditt besök

Sök vård hos oss

Webbredaktör: Kerstin Dencker

Granskare: Mike Kemani , Chefpsykolog

Uppdaterad: