Forskningsmottagning Njurmedicin Huddinge

Adress och öppettider

Adress inne på sjukhuset: Medicingatan plan 8, M87

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Telefon och telefontider

08-123 825 50

Telefontider idag

08:00 - 16:00

Fler telefontider:
  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Vi genomför kliniska forskningsstudier samt läkemedelsstudier inom Medicinsk enhet Njurmedicin. Vi har en kompetens och ett arbetssätt som uppfyller nationella och internationella kvalitetskrav.

Utöver det genomför vi njurfunktionsundersökningar (iohexolclearance) samt mindre kirurgiska ingrepp såsom borttagande av CDK. Vi utför även benbiopsier.

Ditt besök

Webbredaktör: Mari Turkia

Granskare: Mats Söderhäll , Verksamhetschef

Uppdaterad: