Välkommen till Medicinsk enhet Endokrinologi

Här möter du patienter med endokrina sjukdomar. Inom den medicinska enheten finns en omfattande verksamhet inom endokrinologi med behandling och forskning kopplad till såväl sjukdomar i hypofys och binjurar som folksjukdomar som till exempel diabetes, benskörhet och sköldkörtelsjukdomar. Vi utreder och behandlar även manlig infertilitet, könsdysfori, sexuell problematik och bedriver ett preventivt arbete mot sexuellt våld.

Webbredaktör: Jana Kozanli