Arbeta hos oss

Vill du möta utmaningar, ha varierande arbetsuppgifter och få möjligheten att växa? Det kan du få hos oss.

Vi är ett universitetssjukhus och är en arbetsplats där vi tror på att ditt engagemang och din kunskap skapar ett bättre liv. Du är viktig. Inte bara för våra patienter, utan också för oss och vår framtid.
Medicinsk enhet endokrinologi har en mycket stor bredd och på enheten behandlas de flesta kända endokrinologiska sjukdomar. Enheten rankades i Newsweek 2021 som Nordens främsta specialiserade endokrinologiska enhet.