Karriär inom temat

Tema Inflammation och Åldrande har högspecialiserad och specialiserad vård inom flera specialiteter där inflammation är en gemensam nämnare samt ansvarar för vården inom geriatriska sjukdomar med ett komplext vårdbehov och särskilt behov av akutsjukhusets resurser. Vården är organiserad i patientflöden baserade på likartade diagnoser. Våra specialister har en viktig roll som konsulter inom Karolinska, ex inom diabetes , lungmedicin och geriatrik. Vi har även en viktig konsultativ roll inom nätverkssjukvården och är en aktör inom den publika debatten kring medicin, forskning och utbildning. Nedan kan du läsa mer om de olika områdena och möta våra medarbetare.

Webbredaktör: Jana Kozanli