Forskning

En naturlig del av verksamheten vid universitetssjukhuset är samarbete med universitet, och andra typer av forsknings- och utbildningsinstitutioner. Som en del av det dagliga arbetet vid de flesta enheterna vid sjukhuset bedrivs en omfattande forskning, utveckling och utbildningsverksamhet. På enheten finns ett flertal forskargrupper som bedriver forskning av internationellt hög klass. Varje år lyckas forskare från enheten få större anslag i regional, nationell och internationell konkurrens. Du som är intresserad av forskning kommer att finna en av Nordens mest forskningsaktiva endokrinologiska verksamheter.