Våra verksamheter

Endokrinologi:

I patientflödet Endokrinologi bedrivs högspecialiserad utredning och behandling av sjukdomar i hormonproducerande organ som hypofys, binjurar, sköldkörtel och bisköldkörtel. I utredningen och behandlingen av dessa sjukdomar samarbetar vi nära med neurokirurger och endokrinkirurger och andra specialiteter. Vi behandlar även patienter med medfödda metabola sjukdomar benmetabola sjukdomar. Vi är ensamutförare i regionen för radionukleidterapi (s.k Radiojod behandling) vid godartade sköldkörtelsjukdomar.

Diabetes och metabolism:

I patientflöde Diabetes och Metabolism utreder och behandlar vi patienter med alla typer av diabetes. Vi utför även i ett samarbete med Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS) diagnostik av ärftlig diabetes. Vi har en stor mottagning för diabetiska fotsår och vi handlägger gravida patienter med diabetes. Vi har en stor osteoporos (benskörhet) mottagning där vi i första hand behandlar och utreder patienter med avancerad benskörhet, som ofta är kopplad till andra sjukdomar och annan behandling. På sektionen  för diabetes och metabolism finns även en enhet som utreder och behandlar patienter med blodfettssrubbningar, i synnerhet de med ärftlig familjär hyperkolesterolemi.

Andrologi, sexualmedicin och transmedicin (ANOVA):

Vi bedriver verksamhet i tre underavdelningar med övergripande syfte att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld. Till mottagningen är kopplat den Nationella hjälptelefon Preventell för personer med oönskad sexualitet och ett Nationellt kunskapscentrum för att motverka sexuellt våld. Mottagningen är en av sex mottagningar i landet som utreder, sköter långsiktig hormonbehandling och koordinerar övrig könsbekräftande vård för vuxna med könsdysfori. 

Läs mer om ANOVA