Specialistmottagning sexuell hälsa Huddinge

Information om PrEP-behandling 27 mars 2024, 14:32

Från och med slutet av september 2023 kommer PrEP-behandling (preexpositionsprofylax mot hiv) även erbjudas hos oss på Specialistmottagning sexuell hälsa Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset. Vi kommer inte att ha någon egen väntelista i början, utan erbjudande om PrEP-start i Huddinge kommer att skickas till de som väntat längst på Venhälsan Södersjukhusets väntelista.

Adress och öppettider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Telefon och telefontider

08-123 822 20

Telefontider 07:00 - 12:00

 

Vi tar emot patienter behandling av eller misstänker att du fått en sexuellt överförbar infektion (STI), t.ex. klamydia, gonorré och kondylom. Vi erbjuder också PrEP-behandling. Hos oss finns också vulvamottagningen som är en specialistmottagning för kvinnor med långvarig genital smärta.

Patienter med symtom på STI, eller annan sexuell problematik är välkomna att själva boka tid via telefon eller via 1177. Ingen remiss krävs.

Symtomfria patienter hänvisas i första hand till lågtröskelmottagning, t.ex. SMSH, RFSU, Stockholms mansmottagning, Citymottagningen sexuell hälsa eller vårdcentral.

Om oss på Specialistmottagning sexuell hälsa

Ditt besök

Sök vård hos oss

Webbredaktör: Melanie Cremer

Granskare: Theodoros Samourkasidis , Sektionschef/överläkare

Uppdaterad: