Kliniska prövningar ME Åldrande

Adress och öppettider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Telefon och telefontider

Vid sektionen genomförs läkemedelsprövningar och annan klinisk interventionsforskning. Syftet är att ta fram ny behandling för patienter med kognitiva sjukdomar. Nuvarande fokus ligger på Alzheimer sjukdom, men i framtiden kan flera diagnoser bli aktuella.

Organisatoriskt tillhör sektionen ME Åldrandes FoUU och är en resurs för hela medicinska enheten. Sektionen är lokaliserad i anslutning till Kognitiva mottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Flertalet projekt är interventionsstudier, men även forskning som syftar till att ta fram nya diagnostiska metoder eller utvärderingsinstrument utförs. Exempel på sådan forskning är utveckling av nya biomarkörer eller kognitiva tester. Verksamheten finansieras externt och varje projekt bär sina egna kostnader.

Webbredaktör: Ulrika Widnersson

Granskare: Anne Hanson , Överläkare

Uppdaterad: