Vårdavdelning Multisjuka äldre 2 Huddinge

Adress och öppettider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 13:00 - 19:00

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Telefon och telefontider

Fr o m 1 februari har avd Multisjuka äldre 2 (R74) bytt namn till GAVA kardiologi. Vi är en vårdavdelning, belägen i Huddinge, som tillhör sektion den multisjuka äldre.

Här bedriver vi geriatrisk slutenvård för patienter som är multisjuka och sköra. Patienterna har ofta flera samtidiga kroniska sjukdomar med akut försämring. De vanligaste förekommande diagnoserna är hjärtsvikt, kroniska obstruktiv lungsjukdom (KOL), endokrina sjukdomar och infektioner.

Direktintag sker via primärvården eller på remiss från distriktsläkare, från akutmottagningen och från sjukhusets vårdavdelningar. Patienterna kan även komma via direktstyrning från ambulans eller kontakt med bakjour. Avdelningen har 16 vårdplatser.

Omvårdnadschef (OVC)

Sanaz Kheirynejad Tafreshy

Telefon 072- 598 13 59 

Epost: Sanaz Kheirynejad Tafreshy

Verksamhetschef

Therése Johansson

Kontakt via e-post: verksamhetschefssekreterare Alina Lepeskevic

Webbredaktör: Jana Kozanli

Granskare:

Uppdaterad: