KNEP om neuropsykiatriska svårigheter & diabetes

Vi presenterar här det senaste inom forskningen om samsjukligheten mellan olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och diabetes.

Alltmer forskning tyder på att barnets/ungdomens individuella styrkor och svårigheter är en av flera faktorer som kan påverka egenvården.

Den vetenskapliga kunskapsöversikten finns i en enklare variant för den som föredrar det. För en kort förklaring över vad alla ord och begrepp betyder så finns en enkel ordlista. Här ryms också information om hur neuropsykiatriska svårigheter påverkar egenvårdens olika moment vid diabetes.

Vetenskaplig kunskapsöversikt

Refereras till:
Håkansson och Torbjörnsdotter 2020. "Betydelsen av individuella styrkor och svårigheter vid diabetes typ 1 hos barn och ungdomar." https://www.karolinska.se/KNEP

Betydelsen av individuella styrkor och svårigheter vid
diabetes typ 1 hos barn och ungdomar.pdf

Metodbeskrivning för litteratursökning.pdf

Översiktstabell över utvalda referenser.pdf

Enkel vetenskaplig kunskapsöversikt

Den här kunskapsöversikten är en enklare variant av den vetenskapliga kunskapsöversikten, i vilken referenserna finns. Du kan i denna text läsa vad neuropsykiatriska svårigheter är och vad de innebär för egenvården vid diabetes och hur man mår.

Individuella styrkor och svårigheter vid typ 1 diabetes hos barn och
unga. Vad betyder det och varför är de viktiga?.pdf

Ordlista och förkortningar

Syftet med ordlistan är att förklara ord, definitioner och förkortningar. De flesta av dessa förekommer på KNEP hemsidan.
Ordlista och förkortningar.pdf

Neuropsykiatriska svårigheter och egenvård

Diabetes typ 1 behöver skötas under dygnets alla 24 timmar. Det innebär att patienter och/eller närstående behöver utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet. Det kallas egenvård.
Här nedan finns tabeller som kort beskriver diabetesvardagen, och vilken betydelse neuropsykiatriska svårigheter kan få för barn/ungdomar och deras familjer.

Krävande beslut och åtgärder i diabetesvardagen.pdf

Exekutiva svårigheter av betydelse för egenvården.pdf

Svårigheter inom autismspektrum av betydelse för egenvården.pdf