Traumacentrum Karolinska (TCK)

Vi har ett uppdrag för traumatologin inom Region Stockholm, men vårdar även utomlänspatienter som varit med om allvarligare trauma och som efter en preliminär stabilisering på hemortssjukhuset transporteras vidare till TCK. Inom TCK ingår alla specialiteter med ansvar för trauma.

Vi är Traumacentrum