Brännskador

Brännskador kan leda till långvariga besvär i form av tjocka ärr som påverkar såväl funktion som utseende. Inom rekonstruktiv plastikkirurgi tar vi hand om patienter med ärr efter brännskador. Vi har regelbundna mottagningar med teambedömning där plastikkirurg, fysioterapeut och arbetsterapeut ingår. Även andra discipliner såsom barnkirurg, handkirurg, hudläkare, ögonläkare, kurator med flera ingår vid teambedömningen beroende på patienternas behov.

Olika grader av brännskador

Brännskador har ett brett skadepanorama, från mycket milda till direkt livshotande. Majoriteten av skadorna är milda och kan skötas inom primärvården. Men djupa-, lednära eller utbredda brännskador riskerar att orsaka försämrad livskvalitet hos patienten varför högspecialiserad vård frikostigt erbjuds. Tack vare framsteg i resuscitering av svårt brännskadade patienter överlever även mycket svårt skadade patienter. Det ställer krav på en god sårvård och rehabilitering för att säkerställa att patienterna återfår bästa möjliga funktion.  Som en del av Traumacentrum Karolinska erbjuder sektionen Rekonstruktiv plastikkirurgi högspecialiserad kompetens dygnet runt för rådgivning och handläggning brännskador inom Region Stockholm.

Brännskador inom öppenvården

Årligen vårdas omkring 350 patienter inom vår öppenvårdsmottagning. De följs under brännskadornas läkningsprocess och erhåller efter behov såväl sårrevisioner och delhudstransplantationer som kuratorskontakt och arbetsterapi.  Vid större brännskador kan inneliggande vård initialt krävas och omfattande allvarliga brännskador handläggs i nära samarbete med Brännskadecentrum i Uppsala.

Vilka behandlingsmetoder finns?

Samtliga plastikkirurgiska metoder finns tillgängliga för dessa patienter. Det kan handla om kirurgi som förflyttar vävnad lokalt, expansion av hud och förflyttning av vävnad från andra delar av kroppen med mikrokirurgisk teknik. Vi utformar en skräddarsydd plan för varje patient och efter stora brännskador kan planeringen sträcka sig över flera år.

Vilka resultat kan jag förvänta mig?

Målsättningen är att återställa funktion i så stor utsträckning som möjligt. Det finns fortfarande inget sätt att återställa fullt ut till status före brännskadan. Det är viktigt att man som patient har realistiska förväntningar på vilka resultat som kan åstadkommas.

Fakta om brännskador

Årligen söker omkring 0,4% av Sveriges befolkning sjukvård på grund av brännskador. Majoriteten av brännskadorna och kräver inte sjukhusvård. De vanligaste skademekanismerna som kräver sjukhusvård är het vätska (43 %), öppen eld (15 %) och elektricitet (9 %).

Cirka 35 % av alla brännskador ses hos barn under < 15 år, men brännskador drabbar alla åldersgrupper.

Brännskador delas in i olika djup:

-          Epidermal brännskada ses med rodnad lätt svullen och ömmande hud vilket liknar en solbrännskada.

-          Ytlig dermal brännskada karaktäriseras av blåsor. Då blåsorna brister ses en fuktig och ljusröd yta. Den kapillära återfyllnaden och känseln är bevarad.

-          Djup dermal brännskada kan också initialt ses med blåsor men dessa spricker ofta snabbt. Därunder ses en marmorerad röd-vit mattare såryta som kan vara både fuktig och torr. Där känseln för vasst och den kapillära återfyllnaden ofta är påverkad men av varierande grad.

-          Fullhudsbrännskada har en läderartad konsistens och kan vara såväl blek, brun och svart. Här avsaknas såväl känsel som kapillär återfyllnad.

Brännskadans djup påverkas av exponeringstid, hudtjocklek och temperaturen på det medium som orsakat brännskadan. De flesta brännskadorna är ytliga brännskador och läker vanligen själv inom några dagar upp till 2 veckor. Dessa kan vanligen skötas med omläggningar hemma eller på vårdcentral.

Vid djupare brännskador eller stor utbredning av brännskadorna krävs oftast sjukhusvård. Huden är vår barriär mot omvärlden och vid brännskador förlorar kroppen vätska och blir exponerad för bakterier. På operation rengörs såren och täcks med delhud för att kunna läka. Vid uttalad barriärskada krävs även snabb resuscitering följt av välkontrollerad vätskebalans och infektionskontroll.