Provtagning och förberedelse

Här finns information om patientförberedelse, märkning av prover och hur du tar blodprov, blodgruppering och urinprov.

Patientförberedelse

Fasteprov

Fasteprov anges med "f" före analysen.

Vissa analyser bör utföras endast om blodprovet är taget som fasteprov. Vid provtagning på morgonen kl 08 ska man fasta från kl 22 kvällen före provtagningen eller minst 10 timmar före provtagningen. Det är tillåtet att dricka lite vatten, te eller kaffe utan sötningsmedel, grädde eller mjölk.

Vila före provtagning

Patienten bör om möjligt sitta ner 15 minuter före provtagningen. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat. De flesta referensintervall är baserade på prov som tagits efter 15 minuters vila i sittande ställning.

Provtagning för läkemedelskoncentration

För analyser av läkemedel är det viktigt att veta när patienten tog sin senaste dos. Provet tas vanligtvis före morgondosen.

Vid mätning av läkemedelskoncentration behöver dessa uppgifter fyllas i på remissen:

 • Anledning till provtagning
 • Tidpunkt för provtagningen
 • Senaste dos, datum och tid
 • Aktuell dosering
 • Insättnings- eller dosjusteringsdatum
 • Övriga läkemedel
 • Kreatininvärde, vikt, rökare/icke rökare anges i vissa fall, se provtagningsanvisningarna

Provtagning och stabilisering av läkemedlet 5-FU

Patientanvisningar

Anvisningar för dig som ska ta prover i hemmet. Finns att skriva ut för att lämna ut till patient. Vårdpersonalen märker provtagningsmateriel samt skickar med eventuell remiss/beställningsunderlag och provpåse om provet ska skickas med post.

Provförberedelse

Före provtagning

 • Utför Identitetskontroll
 • Märk provet med streckkodsetikett (RID-nummer) eller personnummer och namn. För prover till Tranfusionsmedicin (blodcentralen) och Patologen/Cytologen måste etikett med personnummer och namn sättas på röret
 • Placera etiketten rakt så att streckkoden kan läsas av. För provtagningsrör placeras den från proppen och rakt ner
 • Grundregeln är ett rör/burk till varje etikett
 • Vid behov av transporthylsa/ytterburk, märk den med liten nummeretikett

Provtagning för blodgruppering och BAS-test

Märk provet så här

Blodprovtagning

Venös provtagning

Rekommenderas generellt för blodprover.

Rörordning och hantering

 • Tag om möjligt  prover enligt rekommenderad rörordning när flera rör ska tas vid samma tillfälle
 • Blodrör ska fyllas tills vakuumverkan upphör. Det är särskilt viktigt för rör med citrattillsats, till exempel  koagulationsanalyser och SR (svart propp) som analyseras på vårdcentral/närvårdslab, eftersom felaktigt spädningsförhållande ger felaktiga analysresultat
 • Vänd alla rör 5 – 10 gånger direkt i samband med provtagningen. Blodvagga rekommenderas
 • I nationella Vårdhandboken finns instruktioner för venös och kapillär blodprovtagning

Instruktionsfilm om venprovtagning

 • Visar kvalitetssäkrad provtagning med sticksäkra produkter i armveck
 • Alternativ provtagning med sticksäkert venprovtagningsset på handrygg
 • Värmebehandling med speciell värmekudde
 • Smärtbehandling med EMLA®-plåster
 • Vanliga preanalytiska fel

Kapillär provtagning

Bör endast utföras i undantagsfall. Vid kapillärprovtagning används mikrorör.

Praktiskt om blodprovtagning

Urinprovtagning

 • Stickprov och samling kan inte utföras på samma remiss
 • Urinmängd som behövs anges i provtagningsanvisningen
 • Blanda väl innan avhällning till provrör
 • Urinprover ska förvaras i kyl för att undvika växt av bakterier
 • Patientanvisningar finns för stickprov/urinodling, urinsamling och Klamydia

Stickprov

För kvalitativa urinanalyser och urinodling är det som regel tillräckligt med ett stickprov. Bör vara morgonurin.

Urinsamling

För kvantitativa urinanalyser fordras i regel en dygnsmängd urin men även annan samlingsperiod (eller stickprov) kan förekomma.

 • Ange samlingsperiod  med start- och sluttid samt total urinvolym på remissen
 • Endast en samling per beställning/remiss

Provtagning på våra provtagningsenheter 

Patienter är välkomna för provtagning till våra enheter.

Våra provtagningsenheter och Broschyr för utskrift

Provtagningsenheter som utför övervakad urinprovtagning

Provtagning för faderskapsutredningar

Karolinska Universitetslaboratoriets alla provtagningsenheter utför blodprovstagning och fyra provtagningsenheter utför munskrapsprovtagning för faderskapsutredning. Läs mer om faderskaps-/släktutredingar