Klinisk mikrobiologi förändringar vid kataloguppdatering den 24 maj

Nyhet

Nedan följer en kort sammanställning över några av de förändringar som Klinisk mikrobiologi gör vid uppdateringen av analyskatalogen 2023-05-24.

Ändrade beställningar och analyser för luftvägsvirus och bakterier

Ny Luftvägspanel med 20-23 ingående analyser för bakterier och virus

Panelen beställs vid misstanke om övre eller nedre luftvägsinfektion. Två nya beställningar införs:
• Luftvägspanel, övre för prover från Nasofarynx och Svalg
• Luftvägspanel, nedre för prov från BAL, Sputum, Trakealsekret,

Luftvägspanelen ersätter nedan beställningar som utgår från analyskatalogen:
• Luftvägsvir övr
• Legionella mfl
• ChlamMycoPert
• 2 Corona SARS-CoV-2/influensa/RS

För mer information se provtagningsanvisning Luftvägspatogener, bakterier och virus

Corona SARS-CoV-2 och Influensa/RSV

Beställningar får nya benämningar och den inledande siffran i namnet tas bort.
• Corona SARS-CoV-2/Influensa/RSV, Akut
ersätter ”3 Slutenvård, akut Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS”
• Coronavirus SARS-CoV-2
ersätter “1 Coronavirus SARS-CoV-2”

Beställningar som utgår
• Coronavirus SARS-CoV-2 (självprovtagning)
• Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak, IMKR, inför behandl -S

Nytt CNS-paket för Cerebrospinalvätska (Csv)

En ny CNS-panel med 15 ingående analyser införs

Ny beställning
• CNS-panel -Csv

Beställningar som ersätts och utgår från analyskatalogen
• CNS bakt DNA - Csv
• CNS virus – Csv
• Enterovirus-RNA – Csv
• HSV 1/2-DNA, akut – Csv
• Varicella zoster-DNA – Csv
• Parechovirus-RNA – Csv

För mer information se provtagningsanvisning CNS-panel bakterier, virus och Kryptokocker

Övriga ändringar

• Yersinia Ak och Salmonella Ak, går att beställa i analyskatalogen.
Analys utförs på annat laboratorium. Skicka prov som vanligt till Karolinska Universitetslaboratoriet. För mer information se provtagningsanvisning Salmonella och Yersinia antikroppar

• Malaria, screening byter namn till Malaria, akut diagnostik/screening

• Trakelasekret blir beställningsbart för MRSA och ESBL-CARBA

• Kräkning blir beställbart för Gastrovirus-paketet, GE virus utv.