Nya nationella riktlinjer för blododling

Nyhet

Vid blododling tas alla flaskor vid samma tidpunkt från samma perifera stick, enligt nya nationella riktlinjer för diagnostik av infektioner i blod. Studier har visat att det inte finns diagnostiska fördelar med provtagning ur olika stick, en tillräckligt stor blodvolym, 10 ml per blodflaska, är den viktigaste faktorn för en hög träffsäkerhet vid blododling.

De nya nationella riktlinjerna överensstämmer med tidigare riktlinjer från Karolinska Universitetslaboratoriet, se provtagningsanvisningar Blododling.

Huvudbudskap i de nya rekommendationerna:

  • Blododling ska alltid tas innan insättande av intravenös antibiotikaterapi.
  • Alla flaskor (normalt 2 flaskpar, dvs 4 flaskor) ska fyllas vid samma tidpunkt från samma perifera stick.
  • Innan provtagning till blododlingsflaskor bör de första 3-5 mL blod tas i ett annat rör, vilket kan användas till kemi-analyser eller kasseras. Genom att avlägsna den första portionen blod minskas risken för kontamination med hudbakterier.

Studier har visat att det inte finns diagnostiska fördelar med provtagning ur olika stick, en tillräckligt stor blodvolym, 10 ml per blodflaska, är den viktigaste faktorn för en hög träffsäkerhet vid blododling.

Vid ordination av blododling i Take Care görs beställningen på samma sätt som tidigare, en beställning per flaskpar. Totalt 2 beställningar för fyra flaskor.

I de fall där patienten har en central infart (till exempel CVK, PAC eller piccline) ska blododling liksom tidigare tas både perifert och från den centrala infarten för bättre diagnostik av kateterrelaterad infektion.

Vid misstanke om endokardit rekommenderas ytterligare två blododlingsflaskor (totalt sex flaskor), om möjligt från samma venpunktion för att totalt samla minst 60 mL blod, vilket är rekommenderad blodmängd för blododling vid endokarditmisstanke.

För mer information se rekommenderade metoder på mikrobiologi.net.

För frågor

E-post: mikrobiologen.karolinska@regionstockholm.se

Utskrivbar version