Mottagning Klinisk genetik, Solna

Adress och öppettider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Torsdag 09:00 - 16:00
  • Fredag 09:00 - 14:00

Telefon och telefontider

08-123 727 20

Telefontider idag

09:00 - 11:00

Fler telefontider:
  • Måndag - Torsdag 09:00 - 11:00

Mottagningen vid Klinisk genetik arbetar med frågor kring familjer och ärftlighet. Hit kommer du som patient, vanligtvis efter remiss från din husläkare. På mottagningen görs bedömning av ärftliga sjukdomar och dess betydelse för dig och din familj, så kallad genetisk vägledning.

Mottagningen arbetar med tre huvudområden:

  • Allmän genetik
  • Ärftlig cancer
  • Ärftlig demens

Fokus ligger på patienter och familjer där man med genetisk diagnostik kan fastställa en säker orsak till sjukdom.

Om oss på Mottagning Klinisk genetik

Den svenska sjukvården är vanligtvis uppbyggd på individnivå där en patient träffar en vårdgivare.
På vår mottagning utreder vi ofta en hel familj vilket innebär att vi måste samla in tillstånd för att ta del av släktingars tidigare diagnoser och utredningar. Utan denna information är det svårt att göra rätt bedömning. Om vi inte får in dessa tillstånd kan det innebära att en del utredningar drar ut på tiden eller inte alls kan utföras.
Vid våra mottagningsbesök är det vanligt att flera personer ur familjen deltar.

Inom den genetiska diagnostiken har det de senaste tio åren skett en snabb utveckling vilket gör att vi nu ställer fler genetiska diagnoser än tidigare.
Mycket av detta arbete görs av andra specialister men analyserna sker på vårt laboratorium. En del av dessa patienter remitteras sedan till vår mottagning för en diskussion kring betydelsen av diagnosen för patienten själv eller andra familjemedlemmar.

Ditt besök

Vid ditt besök hos oss går vi igenom ärftlighet och risken för att du eller någon annan i familjen kan få en viss sjukdom som finns i släkten. Frågor kring anlagstestning och fosterdiagnostik tas upp om det är aktuellt.

För att kunna bedöma ärftligheten går vi noga igenom din släkts historia, antingen vid ett besök på vår mottagning eller med ett telefonsamtal. Därefter avgör vi om genetisk testning är möjlig och om specifika undersökningar behöver göras.

Sök vård hos oss

Centrum för sällsynta diagnoser

Fostersvar

Fördjupad information för dig som vill läsa mer

Webbredaktör: Cecilia Rosenkvist

Granskare: Valtteri Wirta , Forskare/Tf verksamhetschef

Uppdaterad: