Centrum för sällsynta diagnoser

Hit kan du vända dig om du har frågor kring din eller ditt barns sällsynta diagnos.

Vid frågor som gäller dig personligen, så kan du ställa din fråga till oss via  Mina Vårdkontakter 1177.

Vid övriga frågor kring sällsynta diagnoser kontakta oss via mejl.

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) vill förbättra kunskapen och omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. Dessa är ofta genetiska, har en omfattande symptombild och leder till funktionsnedsättning. Detta gör att man behöver hjälp från många olika specialister under hela livet. Varje enskild sällsynt diagnos är ovanlig, men många av tillstånden uppträder tidigt och varar hela livet.

Vi kan hjälpa dig med vägledning och information om sällsynta diagnoser.

Kontaktinformation

08-517 756 26 (sekr), 08-517 761 48 (ssk), kl 8.30 - 16.00
Besöksadress: QA:34 (fd Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna), uppgång A, Karolinska vägen 37A, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Temadagar

CSD Karolinska anordnar temadagar för anhöriga och personal kring sällsynta diagnoser

 

Aktuellt / temadagar hösten 2018

Temadagar / aktuellt, våren 2019

Regionala expertteam / expertresurser

Mer om sällsynta diagnoser i media

Forskningsstudie

Länkar

Ny karta över Karolinska Solna