Trikomonas

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt infektion med Trikomonas
Beställ: Trikomonasodling -Ur, -Vag

Tilläggsinformation

Trikomonas är en protozo som kan ge upphov till genitala infektioner med flytning, klåda, sveda eller miktionssvårigheter som symtom.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Trikomonasodling
- uretrasekret, TRANSWAB orange Provtagning uretrasekret
- vaginalsekret, TRANSWAB lila Provtagning vaginalsekret
Förvaring / transport:
Förvara provet i rumstemperatur. 
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Ömtålig parasit. Provet bör komma till laboratoriet inom 24 timmar. Undvik provtagning helg och eftermiddag före helg.
Svarsrutiner:
Trikomonasodling: Svar lämnas inom 6 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​​