Trikomonas

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt infektion med Trikomonas
Beställ: Trikomonasodling -Ur, -Vag

Tilläggsinformation

Trikomonas är en protozo som kan ge upphov till genitala infektioner med flytning, klåda, sveda eller miktionssvårigheter som symtom.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Trikomonasodling
- Uretrasekret, TRANSWAB orange Provtagning uretrasekret
- Vaginalsekret, TRANSWAB lila Provtagning vaginalsekret
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Trikomonasodling

- Förvara provet i rumstemperatur. 
- Provet bör komma till laboratoriet inom 24 timmar. Ömtålig parasit. 
- Undvik provtagning helg och eftermiddag före helg.
 
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Trikomonasodling: Svar lämnas inom 5 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​