Uretrasekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

För beställning av Bakterieodling, Mycoplasma genitalium och Ureaplasma, beställ på övrigt och ange uretrasekret på Lokalisation.
Provtagning:
Provtagningen kan utföras som enbart uretrasekret eller kombineras med cervixsekret. Välj provtagningsrör utifrån analys/frågeställning.

Uretrasekret
Använd TRANSWAB orange
- Bakterieodling och Gonokocker (odling)
- Mycoplasma genitalium- och Ureaplasma-DNA
- Trikomonasodli​ng

Använd Klamydiaset, uretra
- Klamydia- DNA och Klamydia-DNA-Gc-DNA

Fukta pinnen med fysiologisk koksaltlösning och rotera i uretramynningen. 

Cervix-/uretrasekret
För Klamydia/Gc och Mycoplasma/Ureaplasma kan uretraprovet kombineras med cervixsekret.

Använd Klamydiaset cervix + Provpinne tunn
- Klamydia-DNA och Klamydia-Gc-DNA. Ta cervixprovet med den rosa pinnen.

Använd TRANSWAB lila​ + Provp​inne tunn​
- Mykoplasma genitalium- och Ureaplasma-DNA

1. Ta proven enligt ordinarie rutiner, den tunna provpinnen används till uretra.
2. Stoppa pinnarna i provröret och snurra pinnarna kraftigt i 10-15 sekunder.
3. Pressa ut vätskan från uretrapinnen genom att pressa den mot rörets insida.
4. Kasta uretrapinnen. Behåll cervixpinnen i transportröret, bryt av pinnen och sätt på locket.
Förvaring / transport:
Bakterieodling och Gonokocker, förvara provet kylt.

Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur.
Trikomonasodling, förvara provet i rumstemperatur.

Gonokocker för odling, transporttiden bör inte överstiga 24 timmar.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​​​