Uretrasekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

För beställning av Bakterieodling, ange uretrasekret på Lokalisation.
Provtagning:
Uretrasekret
Använd TRANSWAB orange
- Bakterieodling
- Gonokocker (odling)
- Trikomonasodli​ng

Fukta pinnen med fysiologisk koksaltlösning och rotera i uretramynningen. 
Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Bakterieodling och Gonokocker (odling):

  • Förvaras kylt
  • ​Gonokocker: Transporttiden bör inte överstiga 24 timmar.

Trikomonasodling:

  • Förvaras i rumstemperatur
  • Provet ska komma till laboratoriet inom 24 timmar. Undvik provtagning helg och eftermiddag före helg.​

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​​​