Toxoplasma

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om infektion med Toxoplasma gondii
Beställ: Toxoplasma-Ak
Analys: Toxoplasma IgG och IgM

Kongenital/neonatal infektion
Analys avseende toxoplasma ingår även i ToRCH

Mor och barn
Beställ: Toxoplasma-Ak
Analys: Toxoplasma IgG och IgM

Mor
Beställ:  Toxoplasma-DNA - Fo vtn (fostervatten)

Bedömning av antikroppsstatus
Beställ: Toxoplasma IgG

Infektion hos immunsupprimerade
Beställ: Toxoplasma-Ak
Analys: Toxoplasma IgG och IgM

Beställ: Toxoplasma-DNA
Provtagningsmaterial varierar beroende på frågeställning och patientkategori.

Ögoninfektion
Beställ: Toxoplasma-DNA -övr, ange öga på lokalisation
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Toxoplasma-Ak och Toxoplasma IgG
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Toxoplasma-DNA
- Blodprov i EDTA-rör, lila propp
- Cerebrospinalvätska, sterilt provrör. Provtagning  
- Fostervatten, sterilt provrör, 5-10 mL
- Vävnad, sterilt provrör, 10-25 mg
- Öga, glaskropp/främre kammare aspirat i tunn spruta, minst 0,2 mL
Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

EDTA-rör (helblod)

Ocentrifugerat prov:
- Kylt: ska vara på laboratoriet inom 2 dygn
- Transporteras om möjligt kylt
- Prov som ska skickas med post får inte centrifugeras

Toxoplasma DNA - Övriga prov

- Kylt: ska vara på laboratoriet inom 2 dygn

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​​
Prov som skickas med post

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet

Toxoplasma-Ak och Toxoplasma IgG: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Toxoplasma-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​