Syfilis

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Lues
  • Treponema pallidum
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om syfilis
Beställ: Syfilis IgG, IgM-Ak, diagn -S (serum)

Syfilis IgG, IgM-Ak, diagn är ett screeningtest. På prover som utfaller positivt i screeningtestet utför laboratoriet kompletterande analyser: TPPA, VDRL och eventuellt Syfilis IgM-Ak.
Ange på beställningen om sår eller annan misstanke på primärinfektion, då utförs kompletterande analyser direkt.

Fertilitetsscreening
Infektionsscreening gravida

Misstanke om neurosyfilis
Antikroppar, samtidigt taget prov för Csv och blod
Beställ: Syfilis CNS-Ak -Csv
Analys: Syfilis TPPA

Misstanke om kongenital syfilis
Prov från barnet
Beställ: Syfilis-TPPA -S (serum)
Laboratoriet prioriterar analyser och analysval utifrån mängd serum.

Misstanke om primärinfektion med sår
Beställ: Syfilis-DNA -sår
Provet tas som komplement till antikroppsbestämningen, Syfilis IgG, IgM-Ak, diagn, på vissa indikationer på ordination av/efter samråd med venereolog.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
 Syfilis IgG, IgM-Ak, diagn
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp​
         
Syfilis CNS-Ak-Csv
Samtidigt taget cerebrospinalvätska (Csv) och blod
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör. Provtagning Csv
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Syfilis-TPPA

- blodprov kapillärt i Mikrorör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp​
         
Syfilis-DNA
-sårsekret, TRANSWAB lila  
Ta provet från sårkanten. Provtagning sårsekret
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Ocentrifugerat prov
  • Förvara provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Felkällor: Hos vissa patientpopulationer (t ex multipelt myelom och Waldenströms makroglobulinemi) kan falskt negativa analysresultat för syfilis-antikroppar förekomma.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Syfilis IgG, IgM-Ak, diagn,Syfilis CNS-Ak, Syfilis-TPPA: Svar lämnas inom 1 vecka.

Syfilis-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​