Syfilis

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Lues
  • Treponema pallidum
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om syfilis

Beställ: Syfilis IgG, IgM-Ak, diagn -S (serum)

Syfilis IgG, IgM-Ak, diagn är ett screeningtest. På prover som utfaller positivt i screeningtestet utför laboratoriet kompletterande analyser: TPPA, VDRL och eventuellt Syfilis IgM-Ak.
Ange på beställningen om sår eller annan misstanke på primärinfektion, då utförs kompletterande analyser direkt.

Fertilitetsscreening
Infektionsscreening gravida
 

Misstanke om neurosyfilis

Antikroppar, samtidigt taget prov för Csv och blod
Beställ: Syfilis CNS-Ak -Csv
Analys: Syfilis TPPA
 

Misstanke om kongenital syfilis

Prov från barnet
Beställ: Syfilis-TPPA -S (serum)
Laboratoriet prioriterar analyser och analysval utifrån mängd serum.
 

Misstanke om primärinfektion med sår

Beställ: Syfilis-DNA -sår
Provet tas som komplement till antikroppsbestämningen, Syfilis IgG, IgM-Ak, diagn, på vissa indikationer på ordination av/efter samråd med venereolog.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

 Syfilis IgG, IgM-Ak, diagn


Syfilis CNS-Ak-Csv

Samtidigt taget cerebrospinalvätska (Csv) och blod
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör. Provtagning Csv
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp


Syfilis-TPPA

 

Syfilis-DNA

- sårsekret, TRANSWAB lila  
Ta provet från sårkanten. Provtagning sårsekret
Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Övriga prov

- Förvaras kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Prov som ska skickas med post

Felkällor: Hos vissa patientpopulationer (t ex multipelt myelom och Waldenströms makroglobulinemi) kan falskt negativa analysresultat för syfilis-antikroppar förekomma.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Syfilis IgG, IgM-Ak, diagn,Syfilis CNS-Ak, Syfilis-TPPA: Svar lämnas inom 1 vecka.

Syfilis-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​