Rubellavirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Röda hund
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Exantem
Beställ: Rubella-Ak -S (serum)
Analys: Rubella IgG- och Rubella IgM utförs alltid tillsammans.
Rubellavirus ingår även i ToRCH

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet
Beställ: Rubellavirus IgG -S (serum)​

Fertilitetsscreening 
Infektionsscreening gravida
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Rubella-Ak
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Rubellavirus IgG
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kyl: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​​
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Rubella-Ak och Rubellavirus IgG: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​