Infektionsscreening gravida

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Allmän screening
Beställ: Inf screen gravid -serum
Analys: Hepatit B HBsAg grav, HIV1/HIV2-Ak/Ag grav, rubella IgG grav och Syfilis IgG, IgM-Ak grav utförs alltid tillsammans.

Separata analyser kan beställas.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Inf screen gravid
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Felkällor: Hos vissa patientpopulationer (t ex multipelt myelom och Waldenströms makroglobulinemi) kan falskt negativa analysresultat för syfilis-antikroppar förekomma.
Svarsrutiner:
Infektionsscreening gravida: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare någon vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.