Morbillivirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Mässling
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Exantem:
Morbillivirus-RNA, analysen kan utföras varje dag efter överenskommelse med jourhavande virolog.
Beställ: Morbillivirus-RNA -Nf asp
Beställ: Morbillivirus-RNA -Nf
Beställ: Morbillivirus-RNA -S
Beställ: Morbillivirus-RNA -U
Beställ: Morbillivirus-RNA -Övr
 
Beställ: Morbilli-Ak -S
Analys: Morbilli IgG och morbilli IgM utförs alltid tillsammans.

Komplikationer
Misstanke om subakut skleroserande panencefalit (SSPE):
Antikroppar, samtidigt taget prov för cerebrospinalvätska (Csv) och blod.
Beställ: Virus CNS-Ak -Csv
Analys: Morbilli IgG, herpes simplex IgG, och varicella zoster IgG utförs alltid tillsammans.

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet
Beställ: Morbilli IgG -S
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange insjukningsdatum och tidigare vaccinationer.
Provtagning:
Morbillivirus-RNA
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- nasofarynxsekret, TRANSWAB blå Provtagning nasofarynx
- urin, Sterilt provrör, 4-9 mL urin

Virus CNS-Ak
Samtidigt taget prov för Csv och blod
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provmängder Csv
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Morbilli-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Morbilli IgG
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Nasofarynx, urin och Csv
  • Förvara provet kylt
Serumrör
  • Ocentrifugerat prov
  • Förvara provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​

Beställa extra provtransport
Om du behöver beställa extra provtransport finns det olika varianter med olika inställelsetid.
Instruktion om hur du beställer extra transport
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till  laboratoriet.

Morbillivirus-RNA: Akut frågeställning besvaras vanligen samma dag. Vid övriga frågeställningar lämnas svar inom 1-2 dagar.

Morbilli-Ak, Morbilli IgG -serum: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Virus CNS-Ak -Csv: Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​