Morbillivirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Mässling
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-123 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog via knappval
Indikationer / kompletterande analyser:

Akut sjukdom

Exantem:
Morbillivirus-RNA, analysen kan utföras varje dag efter överenskommelse med jourhavande virolog.
Beställ: Morbillivirus-RNA -Nf asp
Beställ: Morbillivirus-RNA -Nf
Beställ: Morbillivirus-RNA -S
Beställ: Morbillivirus-RNA -U
Beställ: Morbillivirus-RNA -Övr
 
Beställ: Morbilli-Ak -S
Analys: Morbilli IgG och morbilli IgM utförs alltid tillsammans.
 

Komplikationer

Misstanke om subakut skleroserande panencefalit (SSPE):
Antikroppar, samtidigt taget prov för cerebrospinalvätska (Csv) och blod.
Beställ: Virus CNS-Ak -Csv
Analys: Morbilli IgG, herpes simplex IgG, och varicella zoster IgG utförs alltid tillsammans.
 

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet

Beställ: Morbilli IgG -S
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange insjukningsdatum och tidigare vaccinationer.
Provtagning:
Morbillivirus-RNA
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- nasofarynxsekret, TRANSWAB blå Provtagning nasofarynx
- urin, Sterilt provrör, 4-9 mL urin

Virus CNS-Ak
Samtidigt taget prov för Csv och blod
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provmängder Csv
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Morbilli-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Morbilli IgG
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium


Nasofarynx, urin och Csv

  • Förvara provet kylt


Serumrör

Oentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur: max dygn
  • Kyl: max 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur


Centrifugerat prov:

  • Kyl: max 1 vecka
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​
 


Beställa extra provtransport

Om du behöver beställa extra provtransport finns det olika varianter med olika inställelsetid.
Instruktion om hur du beställer extra transport
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till  laboratoriet.

- Morbillivirus-RNA: Svar lämnas senast nästa dag.

- Morbilli-Ak, Morbilli IgG -serum: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
- Virus CNS-Ak -Csv: Svar lämnas vanligen inom 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​