Mikrosporidier

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av diarré eller misstänkt infektion i andra organ som lungor, urinvägar, ögon
Framför allt hos individer med nedsatt immunförsvar.
Beställ: Mikrosporidier -F
Beställ: Parasiter mikroskopi -Övr. Ange frågeställning Mikrosporidier på Kliniska uppgifter och BAL, urin eller ögon på Lokalisation.

Tilläggsinformation

Diagnostik utförs med mikroskopi, fluorescensteknik.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi 
Ange provlokalisation
Provtagning:
Mikrosporidier
- Feces, Fecesrör, 2-3 skedar feces  Provtagning

Parasiter mikroskopi, övrigt
- Bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör, 5 - 6 mL
- Konjunktivalsekret, TRANSWAB orange Provtagning ögon
- Kornealskrap, TRANSWAB orange
- Urin, Sterilt provrör, 5 - 6 mL
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 
  • Förvara provet kylt.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Mikrosporidier: Svar inom 5-6 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​