Cryptococcus neoformans

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Kryptokocker
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om kryptokockmeningit
Beställ: Svampodling -Csv
Beställ: Cryptococcus-Ag -Csv
 
Beställ: CNS virus/bakterie-PCR -Csv
Analys: Cryptococcus neoformans/gatti-DNA ingår i diagnostik av CNS virus/bakterie-PCR
 
Vid positivt resultat rekommenderas kompletterande prov för Svampodling och Cryptococcus-Ag.

Misstanke om disseminerad infektion

Svampodling och Cryptococcus antigen rekommenderas.
Vid svampodling ingår direktmikroskopi, utförs dock inte på pinnprov.

Beställ: Svampodling -BAL, -Sput, -U
Beställ: Svampodling -Sekr. Ange prostatasekret på Lokalisation.
Beställ: Svampodling -Vävnad. Ange hudlesioner (papler) på Lokalisation.

Beställ: Cryptococcus-Ag -S
Beställ: Blododling, svamp -B

Tilläggsinformation

Vanligast hos HIV-positiva patienter men förekommer även hos andra immunsupprimerade patienter samt ibland även hos immunkompetenta individer. Cryptococcus kan också drabba andra organ, till exempel lungor och njurar.
Remiss:
- Elektronisk remiss: TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Svampodling

Använd Sterilt provrör Provmängd
- Bronkoalveolärt lavage (BAL), 2-3 mL 
- Cerebrospinalvätska (Csv), 1-2 mL
- Prostatasekret
- Urin, 5 mL
- Vävnad, Minst 2 mm i provrör med 0,5 mL-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning. Provtagning vävnad 

Använd Sputumburk


Cryptococcus-Ag

- Blodprov (Serum)
 
- Cerebrospinalvätska (Csv), 1-2 mL
 

CNS virus/bakterie-PCR

Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv), 1 mL
 

Blododling, svamp

Använd Mycosis IC/F blodflaska, vid specifik frågeställning om svamp, 10 mL blod/flaska,
Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sterilt provrör, Sputumburk och Serumrör

- Förvara provet kylt

Mycosis IC/F blodflaska

- Förvaras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Svampodling: Positivt odlingssvar lämnas så fort växt framträder, odling pågår 2 veckor.
- Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

- Cryptococcus-Ag: Svar lämnas inom 1 dygn.
- CNS virus/bakterie-PCR: Svar lämnas inom 6 timmar

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​