Adenovirus

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Akut sjukdom

Gastroenterit:
Adenovirus feces ingår i Gastroenterit (GE) virus, utvidgad diagnostik

Luftvägsinfektion:
Adenovirus luftvägsprov ingår i Luftvägspanel, bakterier och virus

Infektion hos immunsupprimerade:
Beställ: Adenovirus-DNA kvant -P, -U

Infektion i öga:
Beställ: Adenovirus-DNA -Glaskropp, - Konj (konjunktivalsekret), -Kornea

Särskilda frågeställningar:
Beställ: Adenovirus-DNA -Övr, ange vävnad på lokalisation
Remiss:
Elektronisk remiss TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Adenovirus-DNA

Använd TRANSWAB lila
- Svalgsekret, Provtagning svalgsekret
 
Använd Sterilt provrör
- Vävnad minst 2 mm i provrör med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning
- Obduktionsmaterial ungefär 1 cm3 i provrör med några droppar fysiologisk koksaltlösning (ej formalin)
 
- Ögon: Glaskropp, konjuktivalsekret, kornea. Provtagning ögon

Adenovirus-DNA kvant

Använd EDTA-rör, lila propp
- Blodprov

Använd Sterilt provrör
- Urin, 5-10 mL

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Sterilt provrör och TRANSWAB

- Förvaras kylt
 

EDTA-rör

Ocentrifugerat prov:

  • Kylt: max 1 dygn
  • Transporteras om möjligt kylt

Centrifugerat prov:

  • Centrifugera EDTA-röret och häll av plasman till ett avhällningsrör utan tillsats. Ange på röret att det innehåller plasma.
  • Rumstemperatur: max 1 dygn
  • Kylt: max 5 dygn, transportera provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Adenovirus-DNA: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Adenovirus-DNA kvant: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​