Gastroenterit (GE), virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Norovirus
Vid misstanke om akut infektion. 
Beställ: Norovirus-RNA -F eller -Kräkn
Analys: Norovirus GI- och norovirus GII-RNA utförs alltid tillsammans.

Gastroenteritvirus, utvidgad diagnostik
Vid misstanke om akut infektion med annat gastroenteritvirus. Beställningen omfattar norovirus samt övriga gastroenteritvirus.
Beställ: GE virus utvidg -F, -Kräkn
Analys: Adenovirus-DNA, astrovirus-, norovirus GI-, norovirus GII-, rotavirus- och sapovirus-RNA.

Tilläggsinformation

Noro-, sapo- och rotavirus orsakar gastroenterit och kan drabba alla åldrar. Kliniskt är dessa virus svåra att särskilja. De är smittsamma och kan orsaka utbrott i olika omfattning. Adeno- och astrovirus orsakar också gastroenterit men är mindre vanliga orsaker till utbrott. Vid utbrott tas prov från 3-5 nyligen insjuknade individer.
Remiss:
Elektronisk remiss TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Norovirus
 
Använd Fecesrör
- Feces, 2-3 skedar, Provtagning feces
- Kräkning, 0,5-1 mL
 
GE virus utvidgad diagnostik
 
Använd Fecesrör
-Feces, 2-3 skedar, Provtagning feces
-Kräkning, 0,5-1 mL

Tilläggsinformation

Alternativ provtagning Norovirus i feces - Pinnprov
För fecesprover kan i undantagsfall pinnprov tas. Använd TRANSWAB lila​

Provtagning
För upp provpinnen ett par centimeter i ändtarmen och snurra pinnen några gånger innan den dras ut. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Fecesrör och TRANSWAB
  • Förvara provet kylt.​
 
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.​
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Norovirus-RNA
Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.

GE virus utvidg: Adenovirus-DNA, astrovirus-RNA, rotavirus-RNA, sapovirus-RNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:
Hygieniska åtgärder för att förhindra spridning av noro- och sapovirus bör vidtagas. Kontakta Vårdhygien.