Tyroxin, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • T4
  • Tetrajodtyronin
Rapportnamn: S-T4 (Tyroxin)
Indikationer / kompletterande analyser:
Halten av total-T3 och -T4 speglar i stor utsträckning koncentration och affinitet hos de proteiner som binder tyreoideahormoner i cirkulationen. Bestämning av total-T3 och total-T4 kan därför vara av värde vid bedömningen av svårtolkade TSH-/fritt T4-/fritt T3-värden.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens​
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.​

Konsultremiss vid frågeställning "Analytisk interferensutredning"

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefodran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
​0–6 dagar
​65-240
​7 dagar–2 månader
​70-220
​3-11 månader
​70-210
​1-5 år
​75-190
​6-10 år
​75-180
​11-19 år
​75-170
​≥20 år
​65-180


Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen

Ackreditering:

​Nej