Trombocytreceptorer (Glykoprotein Ib + IIIa, P-Selektin), Trc-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Glanzmanns trombasteni, Bernad Soulier syndrom
Rapportnamn: Trc(B)-Receptor GP Ib. Trc(B)-Receptor GP IIb/IIIa och Trc(B)-P-Selektin
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av oklara blödningstillstånd där den kliniska bilden talar för en rubbning i den primära hemostasen och där von Willebrands sjukdom och läkemedelsbehandling uteslutits som förklaring till blödningstillståndet.


Analysen undersöker antalet trombocyter som utrycker trombocytreceptorerna dels utan ADP-stimulering, GP Ib, GP IIb och GP IIIa, dels med ADP-stimulering, P-selektion.


Kompletterande analyser till trombocytreceptorer är Trombocytaggregation, P-.

Metod:
Flödescytometri 
Remiss:

Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation eller konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremiss finns att skriva ut

Observera att analys endast sker efter tidsbokning.

Provtagning:

Var god kontakta Klinisk kemi, Specialkoagulation, Karolinska Solna via 08-123 731 02 för tidsbokning (vardagar) inför provtagning.

1 st Citratrör 3,2%, blå propp (glas, drar 4,5 mL) innehållande 0,5 mL 0,105 mol/L natriumcitrat

Efter provtagning:

Vänd röret direkt efter provtagning 6-10 gånger

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Får ej skickas med rörpost!

Får ej centrifugeras!

  • Rumstemperatur, transportera till laboratoriet inom 30 minuter från provtagning.
Referensintervall:
Sammanfattande bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:

Utförs vanligen 1 gång/ varannan vecka.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

I gruppen Trombocytreceptorer ingår:

Pos celler, GP IIIa, Trc(B)-GP IIIa, Trc(B)-GP IIIa, MFI, Pos celler, GP IIb, Trc(B)-GP IIb, Trc(B)-GP IIb, MFI, Pos celler, GP Ib, Ak1, Trc(B)-GP Ib, Ak1, Trc(B)-GP Ib, Ak1, MFI, Pos celler, GP Ib, Ak2, Trc(B)-GP Ib, Ak2, Trc(B)-GP Ib, Ak2, MFI, Pos celler, Selektin, Trc(B)-P-Sel, Trc(B)-P-Sel, MFI