Trombocytaggregation, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: TAGG
Rapportnamn: TAGG Se kommentar
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av oklara blödningstillstånd med en förlängd blödningstid men i övrigt normala hemostasparametrar, där nedsatt trombocytfunktion misstänks.
Analysen trombocytaggregration, P- är utformad för att undersöka nedsatt trombocytfunktion. Tillstånd med ökad trombocytaggregation kan inte identifieras med denna analys. Analysen undersöker aggregationen och frisättning hos trombocyter efter stimulering med ADP, kollagen, arakidonsyra, TRAP samt ristocetin.

Funktionell trombocytdefekt är sannolikt den vanligast förekommande formen av hemostasdefekt. De trombocytdefekter som kan diagnostiseras med det av oss utformade trombocytaggregationstestet, är framförallt:
  • defekt frisättningen av adenosin-5’-difosfat (ADP) lagrat i dense granula.
  • avsaknad eller mycket nedsatta nivåer av granulärt lagrat ADP (storage pool defect).
  • avsaknad av eller defekta ADP- (P2Y1, P2Y12), trombin- (PAR1 och 4), tromboxan A2- (TxA2) eller kollagen- (GP VI) receptorer. 
  • avsaknad av eller defekt fibrinogenreceptorn, GP IIb/IIIa.
  • avsaknad av eller defekt von Willebrandfaktorreceptorn, GP Ib/V/IX.

Kompletterande analyser till Trombocytaggregation, P- är Trombocytreceptorer (Glykoprotein Ib + IIIa, P-Selektin), Trc-


Metod:
Aggregrometer. 

Aggregering av och frisättning från trombocyter i trombocytrik plasma efter stimulering med ADP, kollagen, arakidonsyra, TRAP samt ristocetin.


Remiss:
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation eller Konsultremiss


Observera att analys endast sker efter tidsbokning.


Provtagning:
Var god kontakta Klinisk kemi, Specialkoagulation, Karolinska Solna via 08-517 731 02 för tidsbokning (vardagar) inför provtagning.

4 st Citratrör 3,2%, blå propp (glas, drar 4,5 mL) innehållande 0,5 mL 0,105 mol/L natriumcitrat
Efter provtagning:
  • Vänd röret direkt efter provtagning 6-10 gånger.
Får ej centrifugeras.

Får ej skickas med rörpost.


Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

OBS! Får ej skickas med rörpost.

Ocentrifugerat prov:
  • Lämnas omedelbart till analyserande laboratorium


Referensintervall:
Sammanfattande bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:

​Utförs vanligen 1 gång/vecka

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​I gruppen TAGG ingår:
Trc(P)-Agg ADP. Ind, Trc(P)-Agg Koll. Ind, Trc(P)-Agg Arak. Ind, Trc(P)-Agg TRAP. Ind, Trc(P)Agg Risto. Ind, Trc(P)-ADP-ADP stim, Trc(P)-ADP-Koll stim, Trc(P)-ADP-Arak stim, Trc(P)-ADP-TRAP stim​