Trijodtyronin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: T3
Rapportnamn: S-T3 (Trijodtyronin)
Indikationer / kompletterande analyser:
Halten av total-T3 och -T4 speglar i stor utsträckning koncentration och affinitet hos de proteiner som binder tyreoideahormoner i cirkulationen. Bestämning av total-T3 och total-T4 kan därför vara av värde vid bedömningen av svårtolkade TSH-/fritt T4-/fritt T3-värden.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Konsultremiss vid frågeställning "Analytisk interferensutredning"

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 
OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefodran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
​0–6 dagar
​1,1-4,4
​7 dagar–2 månader
​1,2-4,2
​3-11 månader
​1,3-4,1
​1-5 år
​1,4-3,8
​6-10 år
​1,4-3,6
​11-19 år
​1,4-3,3
​≥20 år
​1,3-3,1

Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen

Ackreditering:

​Nej