Teofyllin akut, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Teofyllin akut
Akutföreskrifter:

OBS! Akutmärkning krävs för akutsvar. Annars riskeras att provet analyseras först nästföljande vardag.

Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Önskas medicinsk bedömning skickas beställning av analys P-Teofyllin (icke akut) till Klinisk farmakologi. OBS då krävs ett annat provrör.

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:

Anvisning​ för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.​

Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
​Riktområde
​40-110
​Vid apnébehandling
​40-80​

Ackreditering:

Ja