Teofyllin (icke akut), P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Teofyllamin
 • Teovent
 • Theo-Dur
Akutföreskrifter:
Akut analys utförs primärt av Klinisk kemi under analysbenämning Teofyllin, (akut), P-

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 2 timmar utförs på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:
Intoxikationsmisstanke, otillfredsställande effekt, biverkningar, monitorering.
Metod:
Immunokemisk metod.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: Teofyllin (icke akut), -P/S
 
Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (betälls via Webbutiken​)

Ange på beställning/remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • rökare
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar. 

Rekommenderat intervall anges vanligen till 50-110 µmol/L vid luftvägsobstruktion, 30-70 µmol/L vid apnébehandling av nyfödda.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja