Protein, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Totalprotein
  • protein total
Rapportnamn: P-Protein
Indikationer / kompletterande analyser:

​Avsedd enbart för studier.

Metod:

​Kolorimetrisk analys. Biuret

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Provtagning:

​Li-heparin med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 dygn

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Rumstemperatur, max 6 dygn
  • Kylt, max 30 dygn
  • Fryst, vid längre än 30 dygns förvaring

För prover som skickas med post, se information här.

Referensintervall:
Enhet: g/L
65-85 g/L

Referensvärden osäkra för barn <1 år. 
Serum har ca 4 % lägre proteinnivå än plasma.​​
Svarsrutiner:

​Vardagar

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Vid frågeställning M-komponent, hänvisas till S-Proteinfraktioner, U-Proteinfraktioner och P/S Fria lätta kedjor