Protein HC/Kreatinin, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • alfa-1-Mikroglobulin
  • Mikroglobulin, alfa-1-
  • Protein HC
Rapportnamn: U-Protein HC/Krea
Indikationer / kompletterande analyser:

Markör för njurtubulusskada. Ökad utsöndring kan även ses vid mer uttalad nedsättning av glomerulär filtration pga minskat antal fungerande nefron.

Metod:
Immunokemisk turbidimetri
Enzymatisk reaktion, fotometri
Kemisk reaktion, fotometri
Beräknat värde


Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Vid beställning av Protein HC/Kreatinin ingår även svar på U-Protein HC och U-Kreatinin

Ingår även i U-Proteinuri/Kreatinin, för mer information, se även Proteinuri, pt(U) och Proteinfraktioner, (U).​


Provtagning:

10 mL i centrifugrör, koniskt, PS (polystyren), av nykastad urin.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Häll av 10 mL välblandad urin till ett centrifugrör
  • Förvaras kylt, max 7 dygn

Referensintervall:
​Protein HC, U
​<12
​mg/L
​Protein HC/Kreatinin, U
​<0,7
​mg/mmol
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Protein HC: Ja
Protein HC/Kreatinin: Nej