Proteinfraktioner, Urin

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Se kommentar
Indikationer / kompletterande analyser:
  • ​Diagnostik och uppföljning av M-komponent av lätta monoklonala immunglobulinkedjor / myelom
  • Proteinuri

Mätning av U-Albumin, U-IgG och U-Protein HC medger klassificering och gradering av selektiv/oselektiv glomerulär proteinuri respektive tubulär proteinuri. 
Monoklonala lätta immunglobulinkedjor påvisas med immunfixation om kvoten mellan U-Kappa och U-Lambda avviker från det normala. Immunfixation utförs oavsett nivåer av U-Kappa och U-Lambda om någon av tU-Prot.frak+Immfix eller U-Prot.frak+Immfix beställts, t.ex. frågeställning komplett remission eller amyloidos. 
Bedömning av laboratorieläkare.


Metod:

​Immunokemisk turbidimetri eller nefelometri

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss:
Klinisk kemi allmän: U-Proteinfrak/Krea
Konsultremiss:Pt(U)-Proteinfrak, Pt(U)-Prot.frak+Immfix och U-Prot.frak+Immfix  

 

Provtagning:

​Dygnssamling: Pt(U)-Proteinfrak eller Pt(U)-Prot.frak+Immfix 

Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats
Urinsamling ska ske under 24 timmar
 
  • Blanda urinen väl
  • För över 4 mL till ett Vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten, 4 mL (från och med 2023-11-22)
  • Bild på vakuumrör för urinprov, 4 mL
  • eller Skicka hel dunk

Under en kortare övergångsperiod accepteras även Centrifugrör, koniskt, PS (Rörstorlek: 12 ml).

Ange insamlingstid och urinvolym!
 
 

Stickprov: U-Proteinfrak/Krea och U-Prot.frak+Immfix 

4 mL urin i vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten, 4 mL (från och med 2023-11-22)

Bild på vakuumrör för urinprov, 4 mL

Under en kortare övergångsperiod accepteras även Centrifugrör, koniskt, PS (Rörstorlek: 12 ml).

Tilläggsinformation

​Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.

Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

 
Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl och för över 4 mL till ett vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten, 4 mL
Dunk/vakumrör:
  • Kylt, max 7 dygn
Referensintervall:

 

U-Albumin < 20 mg/L
​U-Immunglobulin G < 10 mg/L
U-Protein HC < 12 mg/L
U-Kappakedjor < 10 mg/L
U-Lambdakedjor < 10 mg/L
Pt(U)-Albumin, dygn < 30 mg/d
U-Alb/Krea, dag < 5,0 mg/mmol
U-IgG/Krea < 0,8 mg/mmol
U-Protein HC/Krea < 0,7 mg/mmol
U-kappakedjor/Krea < 0,6 mg/mmol
U-Lambdakedjor/Krea < 0,6 mg/mmol
Svarsrutiner:

​Urinproteinfraktioner med läkarbedömning besvaras vardagar dagtid​

Ackreditering:

​Ja

Kommentar:

​Informationen i denna anvisning gäller följande beställningsgrupper 

Pt(U)-Proteinfrak (U-Albumin, U-IgG, U-Protein HC, U-kappa, U-Lambda)
U-Proteinfrak/Krea (U-Albumin, U-IgG, U-Protein HC, U-kappa, U-Lambda, U-Kreatinin) 
Pt(U)-Prot.frak+Immfix (U-Albumin, U-IgG, U-Protein HC, U-kappa, U-Lambda, U-Immunfixation)
U-Prot.frak+Immfix (U-Albumin, U-IgG, U-Protein HC, U-kappa, U-Lambda, U-Kreatinin, U-Immunfixation)