Proteinfraktioner, Urin

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Se kommentar
Indikationer / kompletterande analyser:
  • ​Diagnostik och uppföljning av M-komponent av lätta monoklonala immunglobulinkedjor / myelom
  • Proteinuri

Mätning av U-Albumin, U-IgG och U-Protein HC medger klassificering och gradering av selektiv/oselektiv glomerulär proteinuri respektive tubulär proteinuri. 
Monoklonala lätta immunglobulinkedjor påvisas med immunfixation om kvoten mellan U-Kappa och U-Lambda avviker från det normala. Immunfixation utförs oavsett nivåer av U-Kappa och U-Lambda om någon av tU-Prot.frak+Immfix eller U-Prot.frak+Immfix beställts, t.ex. frågeställning komplett remission eller amyloidos. 
Bedömning av laboratorieläkare.


Metod:

​Immunokemisk turbidimetri eller nefelometri

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss:
Klinisk kemi allmän
U-Proteinfrak/Krea
Konsultremiss
Pt(U)-Proteinfrak, Pt(U)-Prot.frak+Immfix och U-Prot.frak+Immfix 


Provtagning:

​Dygnssamling: Pt(U)-Proteinfrak eller Pt(U)-Prot.frak+Immfix 

Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats
Urinsamling ska ske under 24 timmar

Blanda väl och häll av i 10 mL centrifugrör 
Ange insamlingstid och urinvolym!


Stickprov: U-Proteinfrak/Krea och U-Prot.frak+Immfix, 

Använd 10 mL centrifugrör

Tilläggsinformation

​Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.

Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl och häll av 10 mL till ett centrifugrör
Dunk/centrifugrör:
  • Kylt, max 7 dygn
Referensintervall:


​U-Albumin
​< 20
​mg/L
​U-Immunglobulin G
​< 10
​mg/L
​U-Protein HC
​< 12
​mg/L
​U-Kappakedjor
​< 10
​mg/L
​U-Lambdakedjor
​< 10
​mg/L
​Pt(U)-Albumin, dygn
​< 30
​mg/d
​U-Alb/Krea, dag
​< 5,0
​mg/mmol
​U-IgG/Krea
​< 0,8
​mg/mmol
​U-Protein HC/Krea
​< 0,7
​mg/mmol
​U-kappakedjor/Krea
​< 0,6
​mg/mmol
​U-Lambdakedjor/Krea
​< 0,6
​mg/mmol
Svarsrutiner:

​Urinproteinfraktioner med läkarbedömning besvaras vardagar dagtid​

Ackreditering:

​Ja

Kommentar:

​Informationen i denna anvisning gäller följande beställningsgrupper 

Pt(U)-Proteinfrak (U-Albumin, U-IgG, U-Protein HC, U-kappa, U-Lambda)
U-Proteinfrak/Krea (U-Albumin, U-IgG, U-Protein HC, U-kappa, U-Lambda, U-Kreatinin) 
Pt(U)-Prot.frak+Immfix (U-Albumin, U-IgG, U-Protein HC, U-kappa, U-Lambda, U-Immunfixation)
U-Prot.frak+Immfix (U-Albumin, U-IgG, U-Protein HC, U-kappa, U-Lambda, U-Kreatinin, U-Immunfixation)