Patientanvisningar för urinsamlingar

Patienter samlar urin i hemmet och lämnar in på närmaste vårdcentral eller laboratorium.

Patientanvisningar för urinsamlingar