Proteinuri, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Proteinuri
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av proteinuri i en dygnssamling urin.

Analyspaketet omfattar U-Albumin, U-IgG och U-Protein HC för påvisande av selektiv/oselektiv glomerulär proteinuri respektive tubulärt proteinurimönster.
OBS! Lätta immunglobulinkedjor ingår inte. Vid myelomutredningar ska därför alltid Pt(U)-Proteinfraktioner beställas.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Ange diagnos och frågeställning.
Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats. 

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.

Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 4 mL till ett Vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten, 4 mL (från och med 2023-11-22)

Bild på vakuumrör för urinprov, 4 mL

Under en kortare övergångsperiod accepteras även Centrifugrör, koniskt, PS (Rörstorlek: 12 ml).

Dunk/vakuumrör:
  • ​Kylt, max 7 dygn
Referensintervall:
​U-Albumin  < 20 mg/
U-Immunglobulin G < 10 mg/L
U-Protein HC ​< 12 mg/L 
Pt(U)-Albumin, dygn < 30 mg/d 
Pt(U)-Immunglobulin G saknas 
Pt(U)-Protein HC saknas 

 

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja