Prolaktin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: PRL
Rapportnamn: S-Prolaktin
Indikationer / kompletterande analyser:
Amenorré, galaktorré, hypofys- och anovulationsutredning, misstänkt corpus luteuminsufficiens, impotens, hypofystumör. Ökad prolaktinnivå ses vid stress, behandling med östrogener och farmaka som blockerar dopaminerga receptorer.
S.k. makroprolaktinemi (komplex mellan prolaktin och antikroppar) kan vara orsak till förhöjda prolaktinnivåer utan adekvat förklaring i klinisk bild. Vid misstanke på makroprolaktinemi kan Prolaktin, lågmol beställs separat.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän​


Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Prov kan tas när som helst under dagen. 
Pga dygnsrytmen för prolaktin kan dock prover tagna inom 3h från uppvaknandet vara falskt förhöjda, vilket bör beaktas vid tolkning av provsvar. Ange alltid provtagningstid!
Det är också viktigt att patienten inte har stressat före provtagningen. Låt patienten sitta minst 15-20 minuter före provtagning. 
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: mIE/L

Kvinnor (ej gravida)
:
102-496

Män:
86-324
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja